«Κατασκευές γαλβανιζέ ή ηλεκτροστατικά βαμμένες.

Κατόπιν παραγγελίας, μη τυποποιημένες.»