Υπάρχει δυνατότητα διάτρησης προσαρμοσμένου σχεδιασμού επιλογής σας, καθώς και εφαρμογή διαφορετικού τύπου ορθοστάτη και μεταλλικής πλάκας στήριξης.

Διατρήσεις Μεγάλης Ποικιλίας
Διατρήσεις Μεγάλης Ποικιλίας
Μεγάλη Ποικιλία Διατρήσεων
Μεγάλη Ποικιλία Διατρήσεων
Διάφορα Μοτίβα Διάτρησης
Διάφορα Μοτίβα Διάτρησης