Χάρη στον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό μας, στην τεχνογνωσία μας και το ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό στον τομέα της μεταποίησης σιδήρου είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε μεταλλικό προφίλ και  να ικανοποιήσουμε κάθε απαίτηση για την παραγωγή προϊόντων λαμαρίνας οποιασδήποτε μορφής μας ζητείται. Στο ηλεκτρολυτικό γαλβανιστήριο και στη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής των εγκαταστάσεων μας υπάρχει η δυνατότητα να γαλβανιστούν και να βαφτούν οι παραπάνω κατασκευές.