διάτρητη μεταλλική ψευδοροφή ηλεκτροστατικά βαμμένη

Ο όρος «προϊόντα δομικών κατασκευών» περιλαμβάνει τα προϊόντα που κατασκευάζονται για να ενσωματωθούν σε δομικά έργα εν γένει, τόσο για κτίρια όσο και για έργα πολιτικού μηχανικού.

Η εταιρία μας, κατανοώντας την ανάγκη για δομικά μεταλλικά προϊόντα, έχει προέβει στην κατασκευή καινοτόμων λύσεων που περιλαμβάνουν: πρέκια, μαδέρια σκαλωσιάς, διάτρητα πανέλα, πανέλα πολυουρεθάνης καθώς επίσης και λαμαρίνες επικάλυψης.

Λόγο της τεχνογνωσίας και της υλικοτεχνικής υποδομής, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε μεταλλικό προϊόν έχετε ανάγκη.