Μαδέρια Σκαλωσιάς

Τα μαδέρια σκαλωσιάς κατασκευάζονται από διάτρητο γαλβανιζέ χάλυβα υψηλής αντοχής.

  • Διατίθενται σε διαστάσεις έως 3 μέτρα με πλάτος 30 εκατοστά και βάρος 6,50 κιλά/μέτρο.
  • Είναι το πιο ασφαλές μαδέρι για ικριώματα σκαλωσιάς.
  • Το βάρος αντοχής τους είναι έως 350 κιλά στο μέσο τρίμετρης πλατφόρμας.
  • Πιστοποιημένα από τον ΕΛ.Ο.Τ.
    - Δήλωση Πιστοποίησης Κατά ΕΝ 12810-1 και ΕΝ 12810-2.
    - Βεβαίωση εξέτασης τύπου:  LPR.410.05.046-1/13-6-2005

Δείτε το φυλλάδιο εδώ