Μεταλλικές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ μετακινούμενες & σταθερές,  πακτωμένες  με μπετόμπηξη ή πασσαλόμπηξη.

Η βάση φωτοβολταϊκού (σταθερή ή μεταβαλλόμενης κλίσης) αποτελεί ένα χαλύβδινο γαλβανισμένο διπάσσαλο σύστημα πάνω στο οποίο εξασφαλίζεται δοκός και μέσω τεγίδων μεταφέρονται τα φορτία των φωτοβολταϊκών πάνελ στο έδαφος.

Σταθερή βάση: Παρέχει μόνιμη σταθερή κλίση των φωτοβολταικών πάνελ στη βέλτιστης απόδοσης υπό κλίση θέση.

Μεταβλητής κλίσης βάση: Η κατασκευή παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής κλίσης του φορέα συγκράτησης των φωτοβολταικων πάνελ  κατά 10ο-20ο-30ο και η εξασφάλιση γίνεται με κοχλιωτούς πύρους. Για την χειροκίνητη μετακίνηση παρέχεται λυόμενο σύστημα ανύψωσης.

Vaseis Stiriksis Fotovoltaikon

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το υλικό των βάσεων αποτελείται από  χάλυβα προγαλβανισμένο ή γαλβανισμένο εν θερμώ ή ηλεκτρολυτικά μετά  την κοπή, τη διάτρηση και τη συγκόλληση ώστε να εξασφαλιστούν όλα τα επεξεργασμένα τμήματα από οξείδωση. Το διπάσσαλο σύστημα στήριξης αποτελείται από δύο ορθοστάτες , μια δοκό σταθερή ή μετακινούμενη , τεγίδες και αντιανέμια.

 Χωρητικότητα: Το ανωτέρω σύστημα/σετ στήριξης μπορεί να δεχθεί 32πάνελ διαστάσεων 1956x992mm (16Φ/Β πάνελ Χ 2 σειρές). Για την τοποθέτηση 1513 Φ/Β πάνελ για απόδοση 500Kw απαιτούνται 47σετ στήριξης, όπως περιγράφονται παραπάνω

Στατική μελέτη: Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης στατική μελέτης ξεχωριστής για κάθε έργο αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και του εδάφους των αγροτεμαχίων.

Vaseis Stiriksis Fotovoltaikon Panel