1ο Εργοστάσιο
Πόντου 7, Β' ΚΤΕΟ
Θεσσαλονίκη, 54628
info@mic-metals.gr

+30 2310 752 086
Λογιστήριο
+30 2310 752 801
2ο Εργοστάσιο
1800μ Δυτικά του 1ου
Θεσσαλονίκη, 54628

info@mic-metals.gr

+30 2310 755 287
Τμήμα Πωλήσεων
+30 2310 752 801

Στείλτε μας E-mail