Γαλβάνισμα εν ψυχρώ για διαστάσεις έως 6 μέτρα

Η εταιρία μας ασχολείται επιτυχημένα εδώ και 20 χρόνια με το γαλβάνισμα μετάλλων. Το γαλβάνισμα, είναι ένα μέσο για την προστασία σιδήρων αντικειμένων από την οξείδωση (σκουριά) για πολλά χρόνια. Πιο αναλυτικά, αφού γίνει ένας βαθύς καθαρισμός στα σίδερα με χημικά ή τεχνικά μέσα ή και τα δύο, βυθίζονται σε δεξαμενή με ψευδάργυρο, με σκοπό να σχηματιστεί μια επικάλυψη ψευδαργύρου, που είναι μεταλλουργικά συνδεδεμένη με την επιφάνεια των σιδήρων. Το γαλβάνισμα ενδείκνυται για σωλήνες, κοιλοδοκούς, σιδηρογωνιές, λάμες και όλων των ειδών κατασκευές με  τα εξαρτήματά τους.