14

Παράγουμε και διαθέτουμε λαμαρίνες κυματοειδής και τραπεζοειδής μορφής σε εμπορικά μήκη αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διάσταση ή ποιότητα μας ζητηθεί. Οι λαμαρίνες είναι η πιο οικονομική λύση για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων όταν δεν υπάρχουν απαιτήσεις για θερμομόνωση. Είναι διαμορφωμένα, γαλβανισμένα, ασταρωμένα και προβαμμένα χαλυβδοελάσματα. Επιπλέον, διαθέτουμε λαμαρίνα κεραμιδιού σε σχήμα Γαλλικού και Ολλανδικού κεραμιδιού, καθώς και ρολά λαμαρίνας (coils) για τις δικές σας κατασκευές.