Η εταιρία Αφοί Μιχαλόπουλοι ΑΒΕΕ διαγράφει μια επιτυχημένη επιχειρησιακή πορεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης για περισσότερο από μισό αιώνα. Πρωτοπόροι στην κατασκευή περιφράξεων και συρματοπλεγμάτων μετεξελιχθήκαμε σε εταιρία που μπορεί να προσφέρει τα πάντα στο χώρο του εμπορίου και μεταποίησης σιδήρου και λαμαρίνας. 

Η εταιρία με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη παρέχει μια πληθώρα υπηρεσιών και προϊόντων, καλύπτοντας παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές και περιφράξεις. Μπορούμε να παρέχουμε όλους τους τύπους λαμαρίνας σε κάθε εμπορική διάσταση και ποσότητα, και επιπλέον διαθέτουμε μονάδες γαλβανιστηρίου και ηλεκτροστατικής βαφής και όλα τα απαραίτητα μηχανήματα για την επεξεργασία τους.

Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας είναι πλήρως ειδικευμένο και καταρτισμένο στους τομείς του σχεδιασμού προϊόντων, της παραγωγής, κατασκευής , τον ποιοτικό έλεγχο, την συσκευασία και παράδοση με ίδια μεταφορικά μέσα. Η παραπάνω διαδικασία διασφαλίζεται με τη χρήση πιστοποιήσεων κατά προϊόν και γενικότερα μέσω του  ISO 9001:2008.

team

Στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης της ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ συνεργαζόμαστε με μόνινο τεχνικό ασφαλείας εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σεβόμενοι τόσο την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού όσο και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Άμεσοι στόχοι της επιχείρησης είναι η καθιέρωση της στο τομέα της μεταποίησης- εμπορίας σιδήρου και φασόν μεταλλικών κατασκευών, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων όπου έχει λειτουργήσει εξαγωγικά τα τελευταία έτη με σημαντικά αποτελέσματα.