Στάδια παραγωγικής διαδικασίας Φασόν - Ποιοτικός έλεγχος

1

Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας λειτουργούν όλα τα απαραίτητα μηχανήματα για την πλήρη επεξεργασία σιδήρου, συρμάτων και λαμαρίνας.

 1. μηχανήματα επιπέδωσης λαμαρίνας-ισιότριες
 2. διαμορφωτικές στραντζόπρεσσες CNC
 3. ψαλίδια κοπής
 4. κύλινδροι
 5. διαμορφωτές αυλακωτής και τραπεζοειδούς λαμαρίνας
 6. ηλεκτροσυγκολητικές
 7. διατρητικές μηχανές (διατρητικό punching)
 8. παντογράφος (plasma)
 9. ηλεκτρολυτικό γαλβανιστήριο μήκους 6μ.
 10. ηλεκτροστατική βαφή
 11. συρματοπλεκτικές μηχανές
 12. μηχανές διαμόρφωσης και κοπής σωλήνων

Bobkat2

Bobkat1 Διάτρητο Καλούπι Φορτηγό Μεταφοράς

Πακεταδόρος Γραμμής Επιπέδοσης Σκαπτικό